Tidigare Keswickmöten

Tidpunkt Huvudtalare Plats Tema
9-11.9.1988 Helge Maehlum, Norge Missionskyrkan Kristi lärjunge idag
25-27.8.1989 Biskop Gresford Chitemo, Tanzania Filadelfia Glädje i himlen och i församlingen
7-9.9.1990 Sven-Gunnar Österberg Lukascentret Helande gemenskap
6-8.9.1991 Biskop Erik Vikström Andreaskyrkan Framtiden i Guds hand
27-29.8.1992 Biskop Hans Växby Kristuskyrkan Vägens folk
2-4.9.1993 Sven Reichmann Gamla kyrkan Gud och världshistorien
1-3.9.1994 Stanley Sjöberg Templet Kristus i världen
7-9.9.1995 Bengt Pleijel Tomas kyrka Nehemja 1995
21-24.8.1996 Kenneth E. Bailey, USA Filadelfia Höjdpunkter ur Jesu liv
11-13.9.1997 Harry Månsus Matteuskyrkan Ett folk av sökare
10-12.9.1998 Carl-Erik Sahlberg Betel Vi har en Herre som...
26-28.8.1999 Johannes Facius, Danmark Templet Bönen och Guds profetiska kalender
7-9.9.2000 Torsten Josephsson Filadelfia Att söka Guds ansikte
27-29.9.2001 Folke Steen Missionskyrkan Helande för hela människan
12-14.9.2002 Gunnar Weckström Andreaskyrkan Guds rike
11-13.9.2003 Peter Halldorf S:t Jacob, Drumsö Drick djupt av Anden
30.10-1.11.2004 Sten-Gunnar Hedin & Biskop Anders Arborelius Templet Jesus-manifestet: Jesus... är Han aktuell idag?
6-8.10.2005 Paul v. Martens Månsas kyrka Den svaga människan
19-21.10.2006 Runar Eldebo Andreaskyrkan Hela mitt liv!
11-13.10.2007 Stefan Gustavsson Bulevarden 16 / Gamla kyrkan Får man vara kristen idag?
9-11.10.2008 Henrik Perret & Leif Nummela Kristuskyrkan Bibeln.nu
1-3.10.2009 Ulla-Christina Sjöman Filadelfia Bön.nu
30.9-2.10.2010 Tomas Sjödin Missionskyrkan Ett brustet halleluja
29.9-1.10.2011 Carl-Erik Sahlberg Matteuskyrkan Att förändra en stad
4-7.10.2012 Adrian Plass, Storbritannien Andreaskyrkan / Gamla kyrkan Älskad av Gud - precis som jag är
3-5.10.2013 Ingmar Rönn Högbergssalen Var inte rädd...
9-11.10.2014 Jonathan Lamb, Storbritannien Templet Det viktigaste först
1-3.10.2015 Hans Lindholm Södra Haga kyrka Uppenbarelseboken - Livets bok
29.9-1.10.2016 Olle Rosenqvist Kristuskyrkan Allt är möjligt
5-7.10.2017 Gunnar af Hällström Missionskyrkan Urkyrkans hemlighet
11-13.10.2018 Boris Salo Södra Haga kyrka Vinnande vardagstro
10-12.10.2019 Bo Brander Petruskyrkan Jesus, min Herre och min Gud
1-3.10.2020 Olof Edsinger Templet Att leva i Jesu efterföljd
28-30.10.2021 Annahita Parsan Munksnäs kyrka Hur mår din själ?
30.9-2.10.2022 Camilla Klockars Andreaskyrkan Rätt sak i rä tid - ur Guds perspektiv

För uppgifter om inkommande Keswickmöte, se informationssidan.