Information

Bakgrund

Keswickrörelsen är en internationell gemenskap för evangeliska kristna. Den fick sin början i England år 1875. Där har sedan dess årliga sammankomster hållits i den lilla staden Keswick i Lake District i norra England. Den arbetar för att sprida och fördjupa kristen tro och kristet liv, samt för att befrämja gemenskap mellan evangeliska kristna.

Vid de årliga sammankomsterna ligger tyngdpunkten på bibelstudier, bön och själavård. Enskilda kristna som där fått ny inspiration har spritt rörelsen till andra länder.

Det första Keswickmötet i Finland hölls i Borgå hösten 1913. Det hölls på svenska. Nästa möte, som hölls 1914 gick på finska. En av de främsta initiativtagarna till starten i Finland var lekmannen baron Paul Nicolay från Viborg. Han hade fått kontakt med rörelsen i England. Han var själv en uppskattad väckelseförkunnare och själavårdare, välkänd både hemma i Finland och utomlands. Andra kända namn bland den första tidens eldsjälar och förkunnare var Louise af Forselles och K.A.Wrede.

Mötena fortsatte under mellankrigsåren och fick i vårt land sin egen uppbyggnad på var sin sida om språkgränsen. Fortfarande hålls årligen de s.k. Keswickmötena på svenska och s.k. Möten för det andliga livets fördjupande (Hengellisen elämän syventymispäivät) på finska. Mötesarrangör för de svenska mötena var t.o.m. 2018 Stiftelsen för det andliga livets fördjupande, som bildades 1939 och bestod av 12 medlemmar, hälften från lutherska församlingar och hälften från frikyrkor i huvudstadsregionen. Av praktiska och ekonomiska orsaker togs uppgiften år 2019 över av föeningen Pro Keswick rf. Avsikten är att fortsätta både arbetet och ekumeniken i samma anda och samme Ande.

Nästa Keswickmöte

 • Tema: Jesus i Gamla Testamentet - Förutsägelser och förebilder
 • Huvudtalare: Jukka Norvanto
 • Tidpunkt: 28 - 30.9 2023
  • Torsdag 28.9 kl. 18:30
  • Fredag 29.9 kl. 18:30
  • Lördag 30.9 kl. 16:00
  • Lördag 30.9 kl. 18:30
 • Plats: Frälsningsarmén, Templet, Nylandssgatan 40