Om oss

Vad?

Föreningen Pro Keswick rf grundades för att ta över arbetet som tidigare utförts av Stiftelsen för det andliga livets fördjupande. Stiftelsen hade ibland skämtsamt kallats Svenskfinlands minsta stiftelse, men just denna ringa storlek blev till sist dess fall - åtminstone värdsligt sett. Stiftelsens enda verksamhet var att en gång om året arrangera Keswickmöten, och den årliga budjeten var därefter. I och med den nya strängare stiftelselagen som stiftats efter att långt gående missbruk av vissa stiftelsers resurser avslöjats, blev byrokratin så tungrodd och kostsam att en stiftelse som denna inte hade realistiska ekonomiska förutsättningar att fortsätta. Därför beslöt stiftelsens medlemmar år 2018 att likvidera stiftelsen och i stället grunda en förening för att fortsätta arbetet.

Varför?

Den primära avsikten med Keswickmötena är - precis som den f.d. stiftelsens namn antyder - att fördjupa och stärka det andliga livet hos deltagarna. Därutöver spelar de även en viktig ekumenisk roll, eftersom dessa möten utgör det enda regelbundna samarbetet mellan lutheraner och frikyrkliga i huvudstadsregionen.

Vem?

Stiftelsen bestod av 12 styrelsemedlemmar - hälften från den lutherska kyrkan, hälften från frikyrkor. Dessa är nu medlemmar i föeningen Pro Keswick. För tillfället är sammansättningen denna:

Baptisternas och Pingstförsamlingarnas platser är för tillfället vakanta.

Hur kan jag bli medlem?

Du kan printa ut och fylla i ansökningsblanketten. Sedan kan du antingen scanna in den, och skicka den per e-post till kontakt@keswick.fi eller skicka den med snigelpost till:

Pro Keswick rf
Andreaskyrkan
Högbergsgatan 22
00130 Helsingfors

Dataskydd

Föreningen följer EU:s bestämmelser för dataskydd. Se detaljer här.