Om oss

Vad?

Stiftelsen för det andliga livets fördjupande har ibland skämtsamt kallats Svenskfinlands minsta stiftelse. Stiftelsens enda verksamhet är att en gång om året arrangera Keswickmöten. Dessa möten har traditionellt brukat hållas på hösten (oftast i trakten av månadsskiftet september-oktober).

Varför?

Den primära avsikten med Keswickmötena är - precis som stiftelsens namn antyder - att fördjupa och stärka det andliga livet hos deltagarna. Därutöver spelar de även en viktig ekumenisk roll, eftersom dessa möten utgör det enda regelbundna samarbetet mellan lutheraner och frikyrkliga i huvudstadsregionen.

Vem?

Stiftelsen består av 12 styrelsemedlemmar - hälften från den lutherska kyrkan, hälften från frikyrkor. För tillfället är sammansättningen denna: